Máy xay giò chả công nghiệp

30.000.000 25.000.000