Máy thái thịt s70 thịt tươi sống

2.400.000 2.300.000