Máy thái thịt đông lạnh phi 250

4.900.000 4.850.000