Máy nghiền bột khô trẻ em và xay tam thất chạy môtơ 2.2

4.300.000 4.200.000