Máy buộc chỉ xúc xích

4.200.000 4.150.000

Danh mục: