Máy buộc chỉ xúc xích chạy điện

2.700.000 2.600.000

Danh mục: